Fennovoima strålande svepskäl för ryska täckopreationer

25.3.2019 Hufvudstadsbladet
https://www.hbl.fi/artikel/fennovoima-stralande-svepskal-for-ryska-tackoperationer/

Ulla Klötzer

I Finland har politikerna satsat på en förlegad och farlig energiform. Kommer den nya riksdagen att handla klokare?

I HBL (15.3) presenteras en av världens mest respekterade Rysslandexperters Mark Galeottis bok om Rysslands ledning och maffian. Finska titeln är ”Voima ja Valta”. I HBL nämndes dock inte att Galeotti varnar Finland för att Fennovoimas atomkraftverk, Hanhikivi 1 i Pyhäjoki, som skall byggas och till en avsevärd del finansieras och ägas av ryska Rosatom gör det möjligt för Ryssland att utföra olika täckoperationer via Finland. Han kallar atomkraftverket ett ”strålande svepskäl”.

Enligt Galeotti fröjdade sig ryska underrättelsetjänsten över atomkraftsbeslutet. Ryssland fick ett bra svepskäl att låta ett stort antal anställda titt och tätt passera gränsen till Finland. Galeotti påpekar att största delen säkert är helt äkta ingenjörer, medan en del inte är det. Han anser det troligt att ryska staten redan nu använder Pyhäjoki-byggprojektet för några av sina dunkla ändamål. Han betonar att det är bra att Finland har ett gott förhållande till Ryssland, men att det samtidigt gör oss sårbara på många sätt.

Galeotti poängterar att det i samband med kraftverksbygget – förutom Rosatoms personal och eventuella personer under täckmantel – till Finland kommer stora varu- och penningflöden från Ryssland. Han anser det vara omöjligt att kontrollera alla transporter och att utreda alla pengars ursprung eller det verkliga penningmålet, vilket möjliggör till exempel penningtvätt i skuggan av bygget. Han nämner även att Ryssland kommer att få ökat inflytande i Finland då finska företag konkurrerar om alla de entreprenader som den ryska businessen medför. Enligt Yle (21.3.2011) har cirka 1 500 underleverantörer och leverantörer från 42 länder deltagit i Olkiluoto 3-atomkraftverksbygget i Eurajoki (cirka 600 från Finland). Hanhikivi 1-projektet kommer sannolikt att utföras endast av ryska, östeuropeiska och finska leverantörer.

Galeotti anser Hanhikivi 2-projektet vara ett av Finlands värsta säkerhetsproblem, ett inbjudningskort för den ryska statens mest mångsidiga täckoperationer på finsk mark för årtionden framåt.

Men Hanhikivi-projektet uppvisar även andra problem. I en studie utförd vid Tammerfors och Jyväskylä universitet påtalar forskare att kommunikationen kring hur Fennovoima och Rosatom skall ta hand om det högaktiva slutbrända kärnbränslet har gett upphov till misstroende mot Fennovoima och Finlands regeringsinstitutioner. Studien publicerades i den vetenskapliga tidningen Journal of Risk Research.

Fennovoima har nämligen i Pyhäjoki och Eurajoki inlett preliminära undersökningar för byggandet av ett slutförvar, dock utan att ha tillfrågat kommunerna. Dessa har enligt kärnenergilagen vetorätt beträffande principbeslut om uppförande av kärnanläggningar på kommunernas område. Ett sådant principbeslut har emellertid inte gjorts varför Fennovoima alltså inte brutit mot paragraferna. I atomkraftsfrågor driver företagen mästerligt sina ärenden i omvänd ordning – handla först och få tillstånd senare.

Hanhikivi-udden omfattar flera olika typers naturskyddsområden och ligger vid norra Bottniska viken som vid FN:s biodiversitetskonferens i Egypten 2018 klassificerades som ett av nio ekologiskt och biologiskt signifikanta marina områden i Östersjön. Här har Fennovoima inlett omfattande byggverksamhet långt innan ett slutgiltigt bygglov har godkänts av Finlands regering. Det ges förmodligen först 2020. Nu byggs etappvis med kommunens bygglov. Samma taktik används nu för slutförvaret. Demokratin är satt ur spel. Politikerna blundar!

Tyskland, Belgien, Schweiz och Spanien skall gradvis avveckla atomkraften. I England är nya atomkraftsprojekt i motvind. Sverige stängde två reaktorer 2015 och 2017. Ytterligare två stängs 2019 och 2020. Frankrike skall sänka andelen atomkraft. I Österrike och Italien har folket röstat nej till atomkraft. Österrike har i EU-domstolen protesterat mot utbyggnaden av atomkraftverket Paks i Ungern och kritiserar skarpt byggandet av Mochovce 3 och 4 i Slovakien. I USA ligger all atomkraftsutbyggnad på is. Flera reaktorer har stängts och skall stängas under de kommande åren.

I Finland har politikerna satsat på en förlegad och farlig energiform. Kommer den nya riksdagen att handla klokare?

Ulla Klötzer Kvinnor mot atomkraft 

Jaa tämä: