Nedrustning gynnar miljön och människan

19.4.2019 Hufvudstadsbladet
https://www.hbl.fi/artikel/nedrustning-gynnar-miljon-och-manniskan/

Riitta Wahlström och Lea Launokari

Klimatkongresserna har inte varit särdeles intresserade av militarismens inverkan på miljön.

Det används obegripligt stora summor till upprustning och militär verksamhet. Forskning (Sipri) visar att militärutgifterna i hela världen steg till 1 739 miljarder dollar 2017. Borde inte denna summa i stället användas till att lösa klimatförändringen och fattigdomens problem?

Militär verksamhet i freds- och krigstid förstör land, atmosfär och förbrukar naturens resurser. I sin bok Green Zone. The Environmental Costs of Militarism konstaterar Barry Sanders att uppskattningsvis 10–30 procent av miljöproblemen härrör sig från militär verksamhet. Militärövningar är stora miljöförstörare. Då ett modernt jaktplan är en timme i luften – alltså bara en timme – förbrukar det 6 000 liter bränsle. Ett bombplan slukar till och med 12 500 liter i timmen.

I den av Tekniken i livets tjänst rf publicerade boken Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodat konstaterar professor Antero Honkasalo: ”Arméerna producerar farligt avfall i form av ammunition för ur bruk tagna vapen och nedsmutsade landområden.” Därtill kommer de omfattande utsläpp som förorsakas av militär användning av fossila bränslen. Användning och testning av massförstörelsevapen, kärnvapen och kemiska vapen medför självklart enorma skador på miljön.

Ur fattiga länders synpunkt är det synnerligen illa att vapenhandlarna säljer vapen i utbyte mot råvaror. Väpnade konflikter och krig kommer att fortsätta i fattiga länder så länge vapenhandeln tillåts fortsätta där.

Det har inte talats mycket om följderna för miljön av militär verksamhet. Klimatkongresserna har inte varit särdeles intresserade av militarismens inverkan på miljön. Den internationella klimatpanelen IPCC:s rapport säger att klimatförändringen är den största säkerhetsrisken och att mänskligheten bör handla mera hållbart. Det är bråttom, vi har inte råd att vänta.

Det brådskar att förverkliga en storskalig nedrustning. Kärnvapnen bör liksom de kemiska vapnen helt förbjudas. Vapenfabrikerna bör omedelbart omvandlas till ekoteknikfabriker. Vapenhandeln bör överallt göras illegal.

Det verkliga försvaret, nationell och global säkerhet ligger i miljöförsvaret. De resurser som används till vapenproduktion och militarism bör riktas till att utveckla och ta i bruk ekoteknik och åtgärder för att skydda miljön.

Riitta Wahlström Tekniken i livets tjänst rf Lea Launokari Kvinnor för fred

Jaa tämä: