JAKTPLANSKÖPET MÅSTE ÖVERVÄGAS PÅ NYTT

20.4.2020 Hufvudstadsbladet
Riitta Wikström

https://www.hbl.fi/artikel/jaktplanskopet-maste-overvagas-pa-nytt/

Kanske coronapandemin bidrar till att äntligen befria mänskligheten från att skapa hotscenarier, fiendebilder och erövringsillusioner.

Tiden efter coronan kommer att präglas av fattigdom i många länder. Länderna måste nu prioritera vad som är viktigt och vad som inte är det. Det måste finnas medel tillgängliga för livsmedelssäkerhet, försörjningstrygghet, sysselsättning, hälsovård och bekämpning av klimatkrisen. Att anskaffa nya jaktplan innebär en investering på tio miljarder euro och dessutom krävs det medel för övningar, underhåll och utbildning. En enda flygövningstimme kostar tusentals euro och förorenar samtidigt atmosfären.

Många militärexperter ställer sig mycket kritiskt till huruvida jaktplan spelar någon verklig defensiv roll i den nuvarande militärteknologiska situationen. Denna sakliga kritik har tystats ned, säger Antero Taimiaho i ett yttrande i Suomen Kuvalehti (3.4). Tuomo Hirvonen har uttryckt sig på liknande sätt i en egen skrivelse i samma tidning 13/20.

Att öka statsskulden genom att förvärva uppenbarligen oändamålsenliga krigsplan (de förra användes aldrig för defensiva syften) utgör en upprepning av gamla misstag. Många finländare önskar att pengarna som är avsedda för jaktplanen i stället används för viktigare och mera brådskande ändamål. Många anser att jaktplanen huvudsakligen utgör slöseri med pengar och bidrar till klimatproblemet.

Kanske coronapandemin bidrar till att äntligen befria mänskligheten från att skapa hotscenarier, fiendebilder och erövringsillusioner. Vi sitter alla i samma båt – på planeten jorden – vi andas samma luft, dricker samma vatten som når oss från havet via regn och snö och vi lever under den gemensamma solen. Därför är det dags att se det nationella försvaret som ländernas gemensamma ansträngning att hålla planeten så livskraftig som möjligt och att använda de ekonomiska resurser som står till buds för att för alla människor trygga livskraftiga förhållanden på jorden, i vattnet och i atmosfären. Finland kunde statuera ett ansvarsfullt exempel för andra länder.

Tänk om tiden äntligen vore inne för förståelse för grundläggande angelägenheter, fred på jorden och för ett slut på upprustning och vapenhandel.

Riitta Wahlström, Kvinnor för fred, Helsingfors

Jaa tämä: