SKALL FINLAND FORTSÄTTA ATT VARA DÖDENS HANTLANGARE?

SKALL FINLAND FORTSÄTTA ATT VARA DÖDENS HANTLANGARE?

16.4.2020 Hufvudstadsbladet
Ulla Klötzer

https://www.hbl.fi/artikel/skall-finland-fortsatta-att-vara-dodens-hantlangare/

Om vi kan upphöra att kriga under en pandemi, varför kan vi inte göra det under ”vanliga förhållanden”?

Finländarna upplever nu den största krisen sedan andra världskriget. Karantäner, slutstressad vårdpersonal, hemundervisning, tålamodsprövade familjer, ökande arbetslöshet med mera.

Men inget ont som inte för något gott med sig. I ett upprop uppmanar FN:s generalsekreterare António Guterres alla stridande parter i världens konflikter till vapenvila för att möta den gemensamma fienden; coronaviruset. Guterres betonar att hälsosystemen i länder med krig redan har kollapsat och att korridorer måste öppnas för livräddande hjälp. För någon vecka sedan bekräftade 70 länder (även Finland), och ett antal ansedda humanitära organisationer, sitt stöd för uppropet. Namninsamlingen på nätet (bland annat Avaaz) visade 14 april drygt 2,2 miljoner personliga underskrifter.

Överallt i världen höjs röster för att militära medel skall omdistribueras till humanitära ändamål och konfliktförebyggande åtgärder. Trots coronakrisen uppmanar dock Natos generalsekreterare Stoltenberg medlemsstaterna att uppfylla kraven på höjda militärutgifter. Enorma summor läggs ned på modernisering av atomvapen, utveckling och produktion av nya vapen, och på massiva militärövningar omfattande atomkrigsscenarier.

World Beyond War (USA) har räknat ut att världens globala militära utgifter på 1 800 miljarder dollar årligen skulle räcka till för 17 100 000 bäddar för intensivvård, 1 995 000 respiratorer, 8 550 000 sjukskötare och 4 275 000 läkare. Vapen tillverkas för att förgöra och döda, läkare utbildas för att rädda liv. Det finns pengar – men viljan fattas!

Guterres upprop för vapenvila är ett litet steg i rätt riktning. Men för att rädda världen behövs det avsevärt större steg; vilja att omdistribuera militära budgetar, vilja till nedrustning och uppriktig konfliktlösning, förtroendeuppbyggande förhandlingar mellan öst och väst, respekt för mödosamt upprättade internationella avtal, inrättande av fredsministerier, slut på skrämselpropaganda och hotscenarier, total nedrustning av alla atomvapen.

Om vi kan upphöra att kriga under en pandemi, varför kan vi inte göra det under ”vanliga förhållanden”? Det vi nu upplever under coronakrisen är rena rama rosenröda drömmen jämfört med läget efter ett ”begränsat” atomvapenkrig i till exempel Kaliningrad-området. Inför Natos Defender 20-megamilitärövning, som trots pandemin pågår just nu i Baltikum och andra delar av Västeuropa, deltog USA:s försvarsminister Mark Esper i februari i ett krigsspel vid USA:s strategiska kommandohögkvarter i Nebraska där man simulerade atomvapenanvändning mot Ryssland. I ett meddelande beträffande tillfället uttryckte sig USA:s försvarsministerium så här: ”Scenariot inkluderade en europeisk beredskap för att genomföra ett krig med Ryssland i vilket Ryssland beslutar att använda kärnvapen med begränsad verkan mot en plats på Natos territorium.”

Svaret från Ryssland var entydigt. Alexander Sherin, viceordförande för ryska dumans försvarskommitté konstaterade i HCH news att det vore dumt av Moskva att inleda en kärnvapenattack mot europeiska länder eftersom det radioaktiva nedfallet även skulle drabba Ryssland. Sherin framhävde att orsaken till att USA så nonchalant förhåller sig till kärnvapenövningarna är att det aldrig har utspelats ett stort krig på den amerikanska kontinenten i motsats till i Europa och Ryssland.

USA:s otaliga krig har i stället utspelats utanför landets gränser. Europa ligger på betryggande avstånd från USA. De första, och hittills enda atombomberna i världen fälldes av USA långt borta i Japan. Kommer de nästa att fällas långt borta i Europa?

Peter Kuznick, direktör för institutet för nukleära studier vid American University i Washington, betonar att det inte finns något sådant som ett begränsat atomkrig. Han varnar för en eskalation som leder till den mänskliga civilisationens utplåning.

Skall Finland i dagens situation verkligen använda över tio miljarder euro på nya jaktplan och krigsfartyg som skall betjäna Nato och leda till ytterligare spänningar mellan USA och Ryssland. Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?

Ulla Klötzer, Kvinnor för fred och Kvinnor mot atomkraft

Jaa tämä: