KONFERENSEN FOLK OCH FRED 2023

KONFERENSEN FOLK OCH FRED 2023

”VI TAR SIKTE PÅ ALTERNATIVEN FÖR FRED PÅ JORDEN OCH FRED MED JORDEN”

youtube videot konferenssista linkeistä

Konferensen Folk och Fred 2023

”Vi tar sikte på alternativen för Fred på Jorden och Fred med jorden”

Program Folk och Fred 7-8-9 januari 2023

Freds- miljö- och omställningsrörelsen manar till samling för Folk och Fred igen samtidigt som vapenindustrin har klassträff i Sälen i början av januari. Deras konferens heter Folk och Försvar. Den var tidigare vad den heter men det folkliga är borta och försvar förbytt till ideologiskt anfall. Folk och Försvar befolkas huvudsakligen av personer från militären och försvarets tankesmedjor, ofta tillsammans med näringslivets eller utländska tankesmedjor som Atlantic Council vars uttalade syfte är att främja USA:s överhöghet i världen. Och andra som gillar krig. Inte för dödandets skull utan för affärerna. Således är vår store vapensmed Jacob Wallenberg en av talarna denna gång. Konferensen sponsras följaktligen också av Bill Gates, USA största ägare av jordbruksmark och inflytelserik globalt i många frågor. Samtliga riksdagspartier deltar också som alla är eniga om den rådande upprustningspolitiken.

Som en reaktion gör vi en alternativ konferens på temat Fred på Jorden – Fred med jorden. Vi samlar också några i Sälen men sänder främst över nätet. Men vi är inte bara en reaktion. Vi börjar nu aktivt skissa på alternativa system för naturbruk, för livsmedelsförsörjning, för robusta byar, för jordbruk som gynnar kolinlagring och biologisk mångfald. För återskapande av civilsamhällen med hållbar matproduktion. Vi bygger fred.

Vi låter modiga människor komma till tals. NATO-motståndare och de som står upp mot svenska regeringen och Erdogan för kurdernas rättigheter, freds-, miljövänner och krigsmotståndare men även de som ser till rätten att försvara sitt land med vapen, de som jobbar med säkra lokala försörjningsled som Matvärn – för samförsörjning av livsmedel, Skogsvärn – för återskapande av allmänningar i skogen och Kraftvärn – för lokal och småskalig energiproduktion, för Omställning underifrån, för resiliens i samhällets strukturer.

Bland våra Internationella deltagare återfinns bl.a NATO-motståndare, kärnvapenmotståndare, fredsarbetare och människorättsaktivister från Finland, Danmark och Norge, från Filippinerna, Indien, Litauen, Ryssland, Ukraina, Österrike och Sverige.

Lördagens Internationella Forum är ett samarbete mellan Internationella Fredsbyrån IPB, Nätverket Folk och Fred samt Pragvåren 2.

Evenemanget Folk och Fred 2023 med mottot ”Vi tar sikte på alternativen för Fred på Jorden och Fred med jorden” genomfördes 7-8-9 januari 2023

Lördag 7/1 – Internationellt forum


Section 1 – State of the world, 16:00-18:00 (UTC+1
Länk:
https://youtu.be/J8teszGeZWU
Ingeborg Breines, IKFF Norge och tidigare ordförande för Internationella fredsbyrån IPB och UNESCO-direktör
Walden Bello, Focus on the Global South, Filippinerna
Leo Gabriel, Nätverket Pragvåren 2 mot högerextremism och populism, medlem i internationella rådet för World Social Forum, Österrike
Comments:
Sean Conner, verkställande direktör för Internationella fredsbyrån IPB
Neringa Tumenaite, med i antirasistiska ungdomsnätverket United for Intercultural Action, Litauen
Maximiliam Isendahl, andelsjordbrukare med i NOrdBruk/Via Campesina Sverige

Section 2 – Peace and building alliances East-West and South-North, 18:15-19:30 (UTC+1)
Länk:
https://youtu.be/elnt7rMur18
Yurii Sheliazhenko, Ukrainas pacifiströrelse, styrelsemedlem i Internationella fredsbyrån IPB
Enikő Vincze, Krigsmotståndare, socialistisk feminist och bostadsaktivist, RumänienGerhard Kofler, Aktionsbündnis für ABFANG


Söndag 8 januari – Folk och Fred (sändning från Sälen, dag 1)

10:00-10:15 – Inledning

10:15-12:00 – Pass 1 – Läget och vad gör vi nu?
Länk:
https://youtu.be/1fZt9peYijw
Ann-Margrethe Livh, Internationell Arena och solidaritetsaktlvist

Jonathan Feldman, ekonomhistoriker engagerad i freds- och miljöfrågor
Thomas Magnusson, tidigare ordförande för Internationella fredsbyrån IPB


12:00-13:00 – Lunchpaus

13:00-15:00 – Pass 2 – Nej till kärnvapen och globalt Nato.
Länk:
https://youtu.be/J8s-9xsMDIs
Ulla Klötzer, Kvinnor för fred Finland
Stefan Lindgren, författare 
Valter Mutt, utrikespolitiskt engagerad
Eva Myrdal, Samarbete mot NATO medlemskap

15:00-15:30 – Rapport om Folk och Försvar från studion i Sälen

15:30-15:45 – Kaffepaus


15:45-17:45 – Pass 3 – Kastas både rättsstaten och demokratin i papperskorgen?
Länk:
https://youtu.be/F5YCwI8uiOo
Rickard Turpin, teaterregissör och skådespelare
Hakan Cifci. medlem i Kurdiska Nationalkongressens utrikeskommitté
Andi Olluri, författare och mediekritiker

19:00-20:30 – Kvällspass 4 – Nordiska fredssamtal
Länk:
https://youtu.be/sUmhxfKYM9U
Inledare:
Marko Ulvila, fredsaktivist Finland, om finskt-svenskt samarbete sedan Folk och Fred 2022
Marianne Laxén, Pacifist och feminist, Finland

Ingalill Bjartén, fredsaktivist, Sverige
Liss Schanke, IKFF Norge
Hasse Schneidermann, Fredsministerium, Danmark

Måndag 9 januari – Folk och Fred (sändning från Sälen, dag 2)

10:00-12:00 – Pass 5 – Ukraina och den globala konflikten med plundring, svält, förgiftning och krig
Länk:
https://youtu.be/8EjIq1e5zdg
Annika Lillemets, aktiv i solidaritetsrörelser och i politiken
Karin Utas Carlsson, aktiv i Fredsam, driver sidan www.laraforfred.se (ersätter John H)

Tord Björk, aktiv i Jordens Vänner och medgrundare till Nätverket Folk och Fred, rådsmedlem i Internationella fredsbyrån

 
12:00-12:30 – Rapport om Folk och Försvar. Konferensens uttalande av redaktionella gruppen.

12:30-13:30 – Lunchpaus


13:30-15:00 – Pass 6 – Bygg landet nu!
Länk:
https://youtu.be/vzkP4K0dl_4
Inledning 13:30-13:40, Talare 13:40-14:20, Samtal 14:20-15:00.
Helena Thau, Samförsörjningsgruppen i Edsele, Matvärnet.
Siri Lundström, Skogsvärnet i Holmsta.
Jonathan Lange, ung syndikalist med i Kraftvärnet och Omställning underifrån. 
Maria Engelbrektsson, Byakademin
Jörgen Andersson, Fjällbete, Nordiskt nätverk för regenerativt jordbruk. 

15:00-15:45 – Paus för fika m.m.

15:45-17:30 – Pass 7 – Avspänning för social och ekologiskt rättvis omställning
Länk:
https://youtu.be/0ADEO4ldae 0
KG Hammar, aktiv i kristna fredsrörelsen
Ellie Cijvat, aktiv i flyktingpolitiska rörelsen, fd ordförande för Jordens Vänner
Thomas Wallgren, professor i filosofi i Helsingfors och fredsaktivist

17:30-18:00 – Avslutning
 Länk:
https://youtu.be/DenJU3kIHzw

Alla våra webbinarier och konferenser finns att hitta på www.youtube.com/@folkochfred

Jaa tämä: