Poitikerna sviker sina löften

Poitikerna sviker sina löften

10.11.2020, Hufvudstadsbladet
Lea Launokari, Elisabeth Nordgren och Yrsa von Hertzen

https://www.hbl.fi/artikel/politikerna-sviker-sina-loften/

Politikerna sviker sina löften

Det är på tiden att Finlands regering lösgör sig från kärnvapenmakternas förintelsescenario.

På FN:s 75-årsdag i oktober hade 50 länder ratificerat konventionen som förbjuder kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW). Avtalet träder i kraft 90 dagar efter ratificeringen. Nu borde Finland höja profilen och åtminstone underteckna avtalet, om inte ratificera. Man önskar att en regering med unga kvinnor i spetsen värnar om fred.

I oktober 2017 krävde nuvarande utrikesminister Pekka Haavisto (De gröna), Antti Rinne (SDP), senare statsminister i ett halvår 2019, och Paavo Arhinmäki (ordförande för VF:s riksdagsgrupp) att Finland skulle ansluta sig till TPNW. I oktober 2017 gjorde Gröna förbundets riksdagsgrupp en appell till riksdagen för undertecknande.

Den 13 oktober 2017 citeras Pekka Haavisto i Yle: ”Vi hamnar i rätt dålig dager om vi inte är med, särskilt nu då ICAN-organisationen, som varit en pådrivare, fick Nobels fredspris. Och Finlands linje har alltid varit mot kärnvapen, säger De grönas presidentkandidat och utrikesutskottets medlem Pekka Haavisto.” Haavisto uppmanade de övriga presidentkandidaterna att stöda ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

I oktober krävde Eveliina Heinäluoma, SDP-medlem i riksdagens stora utskott och Erkki Tuomioja SDP-riksdagsledamot, tidigare utrikesminister, att Finland skulle ansluta sig till TPNW. Nyligen krävde Finlands svenska socialdemokrater att Finland undertecknar och ratificerar avtalet.

Men steget mellan löften och konkreta handlingar är för långt för våra politiker som befinner sig i klorna på makter som inte vill att världsfred skall råda och att militärindustrin skall sättas på plats. De hukar sig för Nato och USA och offrar folkets rätt till att slippa leva under det ödesdigra kärnvapenhotet. Finlands täta samarbete med Nato kräver sitt pris.

Nato har under den senaste tiden intensifierat förberedelserna för ett eventuellt kärnvapenkrig. Vid alliansens toppmöte 2018 antogs ett ”hemligt dokument” som för första gången bekräftade att konventionellt försvar och kärnvapenavskräckning inte längre kan anses som två skilda saker såsom tidigare. I framtiden skall båda avvägas tillsammans. I juni i år antog Natos försvarsministrar ytterligare ett ”topphemligt” dokument som bekräftade detta.

USA har under både Barack Obama och Donald Trump starkt motsatt sig kärnvapenförbudet. Redan 2016 skrev USA i ett brev till sina allierade: ”Vi uppmanar er på det bestämdaste att rösta ’nej’ i någon som helst omröstning i FN:s första kommitté om att inleda förhandlingar om ett avtal om kärnvapenförbud.” Uppmaningen hörsammades lydigt av de allierade och skamligt nog också av Finland och Sverige.

Inför FN-dagen i år, då antalet länder som ratificerat avtalet ökade, försökte USA skamlöst att tvinga de länder som ratificerat avtalet att dra sig tillbaka. I ett brev som Associated Press tog del av varnade USA för att länderna har gjort ett strategiskt fel och bör dra tillbaka ratificeringen. Inget land hörsammade uppmaningen, inte heller de enda modiga EU-länderna Österrike och Irland.

I USA:s nuvarande kärnvapenstrategi ”Nuclear Posture Review” antagen i februari 2018 stipuleras det att USA skall ha kapacitet att föra ett ”begränsat” kärnvapenkrig med de nya kärnvapen som nu utvecklas. I världen inleds en ny kärnvapenupprustning.

I september uppmanade 56 inflytelserika före detta presidenter och premiärministrar, utrikes- och försvarsministrar från 20 Natoländer, Japan och Sydkorea i ett öppet brev sina länder att ansluta sig till TPNW. Bland undertecknarna fanns bland annat FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon och Natos två tidigare generalsekreterare Javier Solana och Willy Claes.

Det är på tiden att Finlands regering lösgör sig från kärnvapenmakternas förintelsescenario. Vi citerar Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond, tidigare FN-ambassadör och svensk biståndsminister: ”Att söka skydd under ett kärnvapenparaply är som att sätta på sig en global självmordsväst.”

Lea Launokari, Kvinnor för fred, Elisabeth Nordgren, Svenska fredsvänner i Helsingfors, Yrsa von Hertzen, Garantiföreningen för Finlands fredsförbund rf/Fredspostens utgivarförening

Jaa tämä: