Seminaari suomalaisten naisten kansainvälisestä toiminnasta

Aika: 2.10.2017, Kello 13.00. Iltatilaisuus alkaa n. 16.00
Paikka: Kansallisarkiston vanha tutkijasali, Rauhankatu 17, Helsinki

Kansallisarkisto, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Suomen YK-liitto järjestävät 2.10.2017 suomalaisten naisten kansainvälistä toimintaa ja verkostoja käsittelevän poikkitieteellisen iltapäiväseminaarin.

Seminaari tarjoaa ideoita ja inspiraatiota suomaisten naisten kansainvälisen vaikuttavuuden tutkimiseen. Mikä on ollut eri tahojen rooli naisten oikeuksien ja tavoitteiden edistämisessä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet naisten verkostoitumiseen eri aikoina? Miten YK:n kansainvälisen naisten vuoden 1975 aikaansaama muutos kansainvälisten suhteiden hoitamisessa heijastui suomalaiseen todellisuuteen?

Naisten toimintaa kansainvälisissä järjestöissä ja organisaatioissa on tutkittu hyvin vähän. Kahden suomalaisen kansainvälisen avaintoimijan, YK:n apulaispääsihteeri Helvi Sipilän ja Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Pietilän, laajat arkistot yhdessä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan arkiston kanssa avaavat kiinnostavia tutkimusmahdollisuuksia selvittää naisten yhteiskunnallista, kansainväliset rajat ylittävää toimintaa.

Alustava ohjelma:

Seminaarin avaus – tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto ja pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Suomalaiset naiset Euroopassa 1800- ja 1900 –lukujen taitteessa – pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto (videoitu puheenvuoro)

Ylirajainen naisten historia – professori Pirjo Markkola ja professori Marjaana Niemi, Tampereen yliopisto

Kestävän kehityksen agenda 2030 globaalin etiikan perustana – Hilkka Pietilä kestävän elämäntavan edelläkävijänä – professori emerita Rauni Räsänen, Oulun yliopisto

Naisvaikuttajien arkistot Kansallisarkistossa – ylitarkastaja Taina Tammenmaa, Kansallisarkisto
Suomalaisten naisten kansainvälisyys tutkimuskohteena (seminaarin yhteenveto) – Anja-Riitta Ketokoski-Rexed

Ilmoittautumiset 25.9.2017 mennessä oheisen ilmoittautumislinkin kautta:
https://my.surveypal.com/Suomalaisten-naisten-kansainvalinen-historia-nakyville

Seminaarin päätyttyä järjestetään Kansallisarkiston Cafe Hausenissa keskustelutilaisuus, jossa on tarkoitus valmistella Hilkka Pietilän tekstikokoelman julkaisuun liittyvää useamman keskustelun ja/ tai teemaseminaarin sarjaa.

Lisätietoja: Päivi Happonen (0295337018, paivi.happonen(at)arkisto.fi) ja Anja-Riitta Ketokoski-Rexed (0407761549, anjariittaketokoski(at)gmail.com)

http://www.genderkalendern.org/event.html?id=13031

Jaa tämä: