Sotavarustelusta rauhanrakentamiseen

Sotavarustelusta rauhanrakentamiseen

Joukkovoiman rauhan ja ympäristön blokki 2.9.2017

Julkilausuma 2.9.2017

Leikkausten keskellä Suomi suunnittelee kaikkien aikojen suurinta yksittäistä asekauppaansa, Hornet-hävittäjien korvaajien hankkimista, jonka lisäksi valmisteilla on laivaston alushankinta. Näiden hankintojen kokonaiskustannukset nousisivat toteutuessaan jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Samaan aikaan kun hallituksen leikkaukset ovat tehneet yhteiskunnan köyhimpien elämästä selviytymiskamppailua, armeijan ja poliisin budjettia aiotaan kasvattaa jälleen ensi vuonna.

Hallitus ei näe ongelmana aseiden myymistä Jemenissä sotiviin Arabiemiraatteihin ja Saudi-Arabiaan tai aseiden ostamista Israelin miehityshallinnolta. Sipilän hallitus on vaikeuttanut rauhan lujittumista leikkaamalla kehitysyhteistyöstä sekä rauhan- ja ihmisoikeustyöstä. Samaan aikaan hallitus on kiristänyt äärimmilleen turvapaikan saamisen mahdollisuudet sotia pakenevilta ihmisiltä ja lähettää heitä takaisin konfliktialueille.

Itämeren jännitteiden lisääntymisestä huolimatta Suomi osallistuu syyskuussa Nato-maiden kanssa Ruotsin järjestämään maan suurimpaan sotaharjoitukseen sitten kylmän sodan. Samaan aikaan Venäjä simuloi sotaa Itämerellä voimalla, jonka uskotaan kasvavan suurimmilleen kylmän sodan jälkeen.

Sotaan varustautumisen sijaan resurssit on suunnattava rauhan lujittamiseen, luottamuksen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Suomen tulisi asemoida itsensä tärkeään rooliin liittoutumattomana ja ihmisoikeuksia kunnioittavana rauhanvälittäjänä. Suomen on osaltaan kannettava vastuunsa pakolaisuudesta ja panostettava nykyistä enemmän konfliktien ehkäisemiseen, humanitaariseen avustustyöhön sekä kehitysyhteistyöhön ja lopetettava asekauppa sotaa käyvien maiden kanssa.

Ympäristö ja ihmiset edelle

Sodat ja asevarustelu aiheuttavat valtavia hiilidioksidipäästöjä ja tuhoa ympäristölle. Maailman sotilaalliseen varustautumiseen vuosittain käytetyillä varoilla voisi toisin suunnattuna pysäyttää ympäristötuhon ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet.

Sipilän hallitus on leikannut luonnosuojelun rahoitusta Suomessa ja YK:ssa sekä romuttanut soidensuojelua. Biotaloushuuman ja ns. ilmastonsuojelun nimissä on haluttu kasvattaa hakkuita monimuotoisuuden kustannuksella. Samaan aikaan hallitus on jatkanut ympäristölle haitallisia fossiilisten polttoaineiden ja turvetuotannon tukia sekä käyttänyt poliittista voimaa Fennovoiman ja Talvivaaran kaltaisten megahankkeiden edistämiseen. Emme voi odottaa luonnonvarojen ylikulutukseen perustuvan talouskasvupakon lisäävän vapauttamme järjestää elämämme haluamallamme tavalla tai tarjoavan ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin.

Ekologisen ja taloudellisen kriisin syventyessä erot etuoikeuksista nauttivien ja niistä osattomaksi jäävien välillä käyvät yhä selvemmiksi paitsi globaalisti myös Suomen kaltaisten vauraiden maiden sisällä. Selviytymisen nimissä hallitus painostaa meitä hyväksymään kapitalistisen hyväksikäytön ulottamisen yhä laajemmalle ympäristöön ja yhteiskuntaan. Jatkuva eriarvoistamispolitiikka lisää turvattomuutta ruohonjuuritasolla ja vie siten pohjaa rauhalta.

Aseistakieltäytyjäliitto, ICAHD Finland, Maan ystävät, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Naiset Rauhan Puolesta, PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea, WILPF

Jaa tämä: