Vad står presidenten för?

7.2.2018 Hufvudstadsbladet
Lea Launokari och Pirkko Lindberg

https://www.hbl.fi/artikel/vad-star-presidenten-for

Jaa tämä: