FINLANDS VÄG – MOT KRIG – INTE DIALOG OCH SAMARBETE

FINLANDS VÄG – MOT KRIG – INTE DIALOG OCH SAMARBETE

9.5.2022
Oleg Bodrov, Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor, Ryssland, Sven Hirdman, tidigare diplomat, ambassadör och statssekreterare i Sveriges försvarsdepartement, tidigare biträdande direktör vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Ulla Klötzer, Kvinnor för fred, Heidi Meinzolt, styrelseledamot för WILPF Europe (Women’s International League for Peace and Freedom) samordnare, OSSE:s arbetsgrupp för kvinnor och genusverklighet i OSSE-regionen, Tyskland, Åse Møller-Hansen, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF, Norge, Yurii Sheliazhenko, Ukrainian Pacifist Movement, Ukraina

Insändare: Finlands väg – mot krig – inte dialog och samarbete (hbl.fi)

Finlands väg – mot krig – inte dialog och samarbete

I ett brev riktat till president Sauli Niinistö vädjar åtta välansedda internationella och 66 nationella organisationer från Europa och OSSE-länderna att Finland (och Sverige) inte skall ansöka om Natomedlemskap innan den OSSE-toppkonferens som Niinistö initierade i mars 2021 har hållits. Nu verkar det dessvärre som om Niinistö har skrinlagt planerna på en dylik konferens i Finland. Behovet av ett nytt OSSE-toppmöte är mera akut än någonsin, men Finlands politiska ledare har övergett tanken på en säkerhetsarkitektur och –dialog som skulle omfatta hela Europa och ansöker i stället om Natomedlemskap.

Många prominenta personer i den västerländska världen varnar för följderna.

Bland annat Greklands tidigare finansminister Yanis Varoufakis konstaterar i en intervju ” jag tycker att det är helt klart att vi i väst inte bör önska att Nato expanderar ända till den ryska gränsen… Vill vi verkligen att Rysslands och Natos kärnstridsspetsar ska stationeras endast några kilometer från varandra.”

Han talar också om neutralitet (nämner Österrike) som den bästa lösningen för att lösa situationen. Han säger också att president Volodymyr Zelenskyj har nämnt detta ett antal gånger, och att de enda som inte har talat om detta är västländerna, och Joe Biden i synnerhet.

På Youtube kan man ta del av en intervju med Jeffrey Sachs, direktör för ”Columbia University Center for Sustainable Development”. Enligt honom kommer inte sanktionerna att förändra Ukrainakriget och han varnar för att Finlands Natomedlemskap vore ansvarslöst och provokativt i det här skedet.

I programmet ”The Critical Hour” 16.4.2022 intervjuas två framstående amerikanska opinionsbildare; Scott Ritter och Raymond McGovern. Diskussionen handlar om situationen i Ukraina och världen. Man måste särskilt lyssna till varningarna som handlar om situationen i Kina, med risken för att USA kan tvingas att möta två kärnvapenstater, och varningen till Finland beträffande Nato.

Pressenza International Press Agency utvärderar 22.4.22 läget på följande sätt: ”Det är mycket förståeligt att Finland allvarligt överväger att ansöka om medlemskap i Nato. Efter attacken mot Ukraina tas inte längre hänsyn till säkerhetsbehoven i grannlandet Ryssland. Men ett annat problem uppstår: den nukleära terrorbalansen undergrävs slutligen. Ett kärnvapenkrig blir mera sannolikt.”

Vi som har undertecknat brevet om en ny OSSE toppkonferens till Finlands president, med kopia till Finlands regering och riksdag, liksom alla de som arbetar för fred och för planetens överlevnad i tider av växande globala sociala orättvisor, klimatförändringar och klimatrelaterade katastrofer är i extremt behov av starka signaler från den politiska eliten om att våra rädslor och förhoppningar tas på allvar.

Finlands regerings agerande i Natofrågan tyder på att den politiska eliten verkligen inte bryr sig!

Oleg Bodrov, Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor, Ryssland, Sven Hirdman, tidigare diplomat, ambassadör och statssekreterare i Sveriges försvarsdepartement, tidigare biträdande direktör vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Ulla Klötzer, Kvinnor för fred, Heidi Meinzolt, styrelseledamot för WILPF Europe (Women’s International League for Peace and Freedom) samordnare, OSSE:s arbetsgrupp för kvinnor och genusverklighet i OSSE-regionen, Tyskland, Åse Møller-Hansen, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF, Norge, Yurii Sheliazhenko, Ukrainian Pacifist Movement, Ukraina

Jaa tämä: