SAMNORDISKT SEMINARIUM OM FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

SAMNORDISKT SEMINARIUM OM FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING

11.5.2022
Ulla Klötcer och Lea Launokari

Pressmeddelande 11.5.2022

Samnordiskt seminarium om Fred och Hållbar Utveckling, lördagen den 14 maj.

På internationella kvinnodagen i fjol presenterade Kvinnor för Fred ett förslag riktat till republikens president, regering och riksdagsledamöter om att inrätta ett Ministerium för Fred och Hållbar Utveckling i Finland.
Tanken är inte ny. Liknande modeller planeras runt om i världen, även i andra nordiska länder. Costa Rica, Nepal, Salomonöarna och Papua Nya Guinea har redan  inrättat dylika ministerier.

Seminariet har tre teman; Världen idag – hot och utmaningar, Ministerium/departement för fred och hållbar utveckling och Hur gå vidare – utmaningar – förhoppningar – samarbete.
 
Syftet med seminariet är att nå i synnerhet ungdomarna i Finland. Finlands FN-ungdom, Linda Omodara, håller ett öppningstal och regeringspartiernas ungdomsorganisationer ges senare på dagen tillfälle att komma med kommentarer.  Ellinor Juth representerar SFP, Miika Jauhiainen Centern, Hanna Kivimäki SDP och Ava Dahlvik Vänsterunga.

Inrättandet av ett ministerium för fred och hållbar utveckling är oerhört viktigt, särskilt  idag eftersom utrikesminister Pekka Haavisto och undervisningsminister Li Andersson har sagt att Finland skall arbeta för fred och nedrustning inom Nato. Om ett  ministerium inrättas, erbjuds de en möjlighet att visa att de håller sitt löfte. Ett fredsministerium utgör en stark signal till omvärlden.

Medverkande i seminariet är bl.a. gästprofessor (emer.) i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan K-G Hammar. Han talar om alternativt försvar och fredsbygge.

Lars Drake, f.d. adjungerad professor i naturresurs- och miljöekonomi, aktiv inom fredsrörelsen, berättar om helhetsbilden av de globala hoten.

Paul Maillet från Kanada, en av orförandena för GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace), presenterar GAMIP:s verksamhet.
Från Tyskland deltar Andreu Ginestet, tyst diplomat. Han rekommenderar fredsministerier istället för NATO-medlemskap.

I seminariet deltar även två representanter för utrikesministeriet samt för utbildnings- och kulturministeriet. Katja Ahlfors, enhetschef för Center för Fredsförmedling (utrikesministeriet) och

kanslichef Anita Lehikoinen (utbildnings- och kulturministeriet) förmedlar i sina talturer sina ministeriums visioner för fred och hållbar utveckling.

I slutet av seminariet får vi höra professorn, kvinnoforskaren Kaarina Kailos feministiska syn på fred och hållbar utveckling.

Seminarieprogrammet nedan till kännedom.

Välkomna att delta i seminariet


Tilläggsuppgifter:

Ulla Klötzer, ullaklotzer(at)yahoo.com – 050 569 0967
Lea Launokari, lea.launokari(at)nettilinja.fi – 050 552 2330
Kvinnor för Fred

Jaa tämä: