NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING, SEMINARIUM  14.5.2022

NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING, SEMINARIUM 14.5.2022

INBJUDAN
Seminarium –  nordiskt samarbete för
Fred och hållbar utveckling
Lördagen 14.5.2022

Vänligen skicka anmälan om deltagande – fysiskt eller via zoom – till:

Ulla Klötzer – Kvinnor Mot Atomkraft, Finland –  [email protected]

eller

Lea Launokari –Kvinnor för Fred, Finland – [email protected]

före den 7.5.2022

Vi skickar ut zoom-länken vecka 19.

Fredshälsningar

Ulla och Lea

Jaa tämä: