TPNW - BAN ON KILLER ROBOTS/AUTONOMOUS WEAPONS - BAN ON THE USE AND SALE OF WEAPONIZED DRONES

TPNW – BAN ON KILLER ROBOTS/AUTONOMOUS WEAPONS – BAN ON THE USE AND SALE OF WEAPONIZED DRONES

Re: TPNW – ban on killer robots/autonomous weapons – ban on the use and sale of weaponized drones Honourable  Pekka Haavisto, Minister of Foreign Affairs in Finland cc. Sauli Niinistö, President of Finland all members of the Finnish Governmentall members…

TPNW – AUTONOMISTEN ASEIDEN KIELTO - ASEISTETTUJEN DROONIEN KÄYTÖN JA MYYNNIN KIELTO

TPNW – AUTONOMISTEN ASEIDEN KIELTO – ASEISTETTUJEN DROONIEN KÄYTÖN JA MYYNNIN KIELTO

123 kansainvälistä järjestöä 100 maasta Arvoisa Ulkoministeri Pekka Haavisto cc:Tasavallan Presidentti Sauli NiinistöValtioneuvoston jäsenetSuomen kansanedustajat Asia: TPNW – autonomisten aseiden kielto – aseistettujen droonien käytön ja myynnin kielto Me 123 kansalaisjärjestöjen edustajaa eri puolilta maailmaa haluamme onnitella Suomea valinnasta YK:n…

BÖNDER KAN GÅ FRÅN LANTBRUKSPRODUKTION TILL ENERGIPRODUKTION

BÖNDER KAN GÅ FRÅN LANTBRUKSPRODUKTION TILL ENERGIPRODUKTION

12.1.2022 Ulla Klötzer https://www.hbl.fi/artikel/bonder-kan-ga-fran-lantbruksproduktion-till-energiproduktion/ I HBL (Debatt 28.12) behandlar Paul Riesinger och Pekka Poutanen lantbrukets utmaningar. Dock fattades bondens nya roll som både livsmedels- och energiproducent, vilket diskuteras livligt bland annat i Tyskland där den nya regeringen – som ämnar…

FINSK KÄRNKRAFTSPOLITIK UTAN ÖPPENHET

FINSK KÄRNKRAFTSPOLITIK UTAN ÖPPENHET

11.1.2022Upsala Nya Tidning, SverigeUlla Klötzer Den svenska slutförvarsmetoden har använts i slutförvaret iOlkiluoto i FInland, men kritiken mot denna har intediskuterats offentligt i Finland, skriver Ulla Klötzer.Foto: Nicklas Kihlberg  Finsk kärnkraftspolitik utan öppenhet  I UNT publicerades den 7/1 en artikel…

Suomalainen ydinvoimapolitiikka ilman läpinäkyvyyttä

Suomalainen ydinvoimapolitiikka ilman läpinäkyvyyttä

Upsala Nya Tidning Mielipidekirjoitus 11. tammikuuta 2022 Suomalainen  ydinvoimapolitiikka ilman läpinäkyvyyttä UNT:ssä (Upsala Nya Tidning) julkaistiin 7/1 artikkeli Suomen ydinvoimatilanteesta. Suomi on todellakin ottanut ruotsalaisesta KBS-3-loppusijoitusmenetelmästä haltuunsa kaiken muun, paitsi menetelmän, sekä sen demokraattista prosessin koskevaa arviota eri foorumeissa. Näin…

OL3 – MORGONKAFFE AVEC PLUTONIUM

OL3 – MORGONKAFFE AVEC PLUTONIUM

29.12.2021Sinikka Tyynelä, samhällskritisk bloggare, Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft, Kvinnor för Fred https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/544876 OL3 – morgonkaffe avec plutonium Den tredje reaktorn i Olkiluoto startades nyligen. Ulla Klötzer och Sinikka Tyynelä skriver om ett kärnkraftverk med dålig verkningsgrad. Nyligen startades OL3…

KÄRNVAPENINDUSTRIN KRÄVER SMÅ KÄRNKRAFTVERK

KÄRNVAPENINDUSTRIN KRÄVER SMÅ KÄRNKRAFTVERK

20.12.2021Lea Launokari, Kvinnor för fred, Antti Seppänen, PAND – Artister för fred Insändare: Kärnvapenindustrin kräver små kärnkraftverk (hbl.fi) I HBL (3.12) presenteras ”Små kärnkraftverk som kommer på bred front”. Hur bred fronten är kan diskuteras eftersom teknologin har utvecklats i…