Naiset Rauhan Puolesta, Kvinnor för Fred, 1,85×1,26 ohut silkkiä